II otwarte zawody modeli lotniczych ''Skrzydła II RP'' Poznań 17 XI 2018

 1. Prezes01201 2018-03-19 15:42:03

   Regulamin

  II Otwartych Zawodów Modeli lotniczych kartonowych i plastikowych „Skrzydła II RP”

  o Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu

   

  Organizator:

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” oraz Dom Kultury „Na Skarpie”,  w porozumieniu z Wielkopolską Organizacją Wojewódzką Ligi Obrony Kraju w Poznaniu przy współudziale klubów modelarskich „Jaskółka”, „Na Skarpie” i „Poznańska Kartonowa Pyra”

  Cel zawodów:

  Zawody są II edycją zawodów które to zeszłego roku zorganizowano w ramach jubileuszowych XX „Dni Lwowa” w Poznaniu, zorganizowanych pod nazwą „Skrzydła nad Kresami”. Tegoroczne zawody odbywają się pod patronatem Dom Kultury „Na Skarpie” który to podlega Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”.

   

  Celem zawodów jest popularyzacja modelarstwa, zainteresowań technicznych i historycznych polskiej myśli technicznej, oraz chlubnych kart historii polskiego lotnictwa.

   

  Termin i miejsce zawodów:

  Poznań, 26 maj 2018r.(sobota), Dom Kultury ”Na Skarpie” os. Piastowskie 104, Poznań. W ramach zawodów w Hallu Domu Kultury wystawiona będzie wystawa „Skrzydła nad Kresami” której autorem jest poznański oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa.

   

  Rejestracja modeli:

  Rejestracji należy dokonać u głównego organizatora zawodów p. Igora Meggera Tel. 728-252-793 bądź mailowo igor_mode@wp.pl

  Termin rejestracji do 20 maja 2018r.!

   

  Przy rejestracji należy podać:

  -  imię i nazwisko

  -  kategorię wiekowa (J- junior, S- senior)

  -  klasę modelu (karton - K-1,2,3,4, plastik - P-1,2,3,4)

  -  nazwę modelu

  -  skalę modelu

  -  klub z którego modelarz pochodzi (opcjonalnie: klub lub indywidualnie)

   

  Ramowy program zawodów:

  9.00-11.00 przyjmowanie modeli

  11.00-15.00 ocena sędziowska

  15.00-17.00 zwiedzanie  wystawy

  17.00-ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

   

  Rodzaj zawodów:

  Zawody mają charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni w klubach i modelarniach. Liczba i wiek uczestników jest nieograniczona.

  Udział w zawodach jest bezpłatny.

   

  Kategorie wiekowe:

  Zawody odbywają się w dwóch kategoriach wiekowych:

   

  J - junior, do 18 lat
  S - senior, powyżej 18 lat

   

   

  Klasy modeli:

  W zawodach mogą wziąć udział następujące modele samolotów kartonowych i plastikowych podzielonych na 4 klasy( bez podziału na skalę):

   

  1. Lotnictwo wojskowe II RP (1918-1945) - konstrukcje polskie oraz zagraniczne (w polskich barwach);

   

  2.  Lotnictwo cywilne, sportowe II RP (1918-1945) - konstrukcje polskie oraz zagraniczne  (w polskich barwach);

   

  3. Polskie konstrukcje lotnicze 1918-1945 na wyposażeniu innych państw;

   

  4. Polacy na frontach II WŚ – konstrukcje zagraniczne  będące na wyposażeniu polskich jednostek lotniczych (np. we Francji,  Wielkiej Brytanii czy ZSRR) - w polskich barwach.

   

  Ocena modeli i nagrody:

  Ocena modeli  zostanie przeprowadzona według poniższej skali, przez komisję sędziowską powołaną przez Organizatorów.

   

  1.      Wygląd ogólny modelu 0-10pkt

  2.      Wykonanie modelu: geometria modelu, czystość wykonania, zgodność z podziałką, wzajemne położenie elementów 0-15pkt

  3.      Uplastycznienie modelu: wyznaczenie części ruchomych, wszelkie otwory i wnęki, otwierane kabiny, luki, mechanizacja 0-15pkt

  4.      Wkład pracy w budowę modelu: złożoność konstrukcji, przeróbki mające na celu zmianę wersji lub typu 0-8pkt

  5.      Wnętrze kabin ,stanowisk bojowych i roboczych 0-8pkt

  6.      Silnik (kadłuby silników, osprzęt, rury wydechowe) 0-8pkt

  7.      Podwozia (wnęki podwoziowe, wały, stery, opony) 0-8pkt

  8.      Uzbrojenie i osprzęt zewnętrzny 0-8pkt

  9.      Malowanie modelu i zgodność z przedstawioną dokumentacją 0-10pkt

  10.  Ślady naruszenia powierzchni w wyniku eksploatacji 0-5pkt

  11.  Dokumentacja modelu 0-3pkt

  Łącznie 100pkt

  Przy ocenie modeli obecność zawodnika jest nieobowiązkowa

  Nagrody:

  Nagroda główna – Puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” w Poznaniu

   

  W każdej kategorii i klasie Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:

  za I miejsca - puchary i dyplomy

  za II i III – dyplomy

   

  Dyrektor BWZW LOK w Poznaniu- puchar za najlepszy model w kategorii wiekowej juniorzy

   

  Klub modelarski "Jaskółka" funduje:

  Puchar dla najmłodszego i dla najstarszego zawodnika.

   

  Klub „Poznańska Kartonowa Pyra” za najciekawszy model kartonowy.

   

  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych nagród.

   

  Uwagi końcowe

  W przypadku gdy  jeden zawodnik osiągnie więcej niż jedno miejsce na podium w danej klasie, do nagrody zostaje wytypowany jeden model.

   

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w podziale klas modeli, zależnie od liczby uczestników. Organizator nie ubezpiecza modeli.

   

  Wszelkie ewentualne zmiany zostaną podane na profilu facebookowym: Modelarnia Jaskółka oraz Modelarnia Na Skarpie

  Wszelkie pytania proszę kierować do głównego organizatora imprezy p. Igora Meggera telefonicznie 728-252-793 bądź mejlowo igor_mode@wp.pl

   

  Zapraszamy do udziału!

   

 1. Prezes01201 2018-05-19 18:55:13

  Zawody odwołane z przyczyn niezaleźnych od organizatora. Możliwe że odbędą się w listopadzie o czym jeszcze poinformujemy

 1. Prezes01201 2018-08-24 17:41:35

  Informuje serdecznie że powyższe zawody odbędą się 17.11.2018 roku o godz. 10.00 w Domu Żołnierza w Poznaniu, zakończenia 12-13

  udział bezpłatny, zapraszamy serdecznie, regulamin ten sam bez zmian rejestracja do 10 listopada pod numerem 728-252-793 bądz też mejlowo igor_mode@wp.pl tam tez można składać pytania

   

  Pozdrawiam serdecznie

  Igor Megger organizator

  moderatora prosze by zmienić datę w temacie na 17.11. dziękuje

 1. Prezes01201 2018-10-23 18:05:56

  Informujemy że został niecały miesiąc do zawodów- zapraszamy serdecznie! zapisy mejlowo igor_mode@wp.pl bądz telefonicznie 728-252-793

 1. Prezes01201 2018-11-18 14:58:39

   

  w sobotni poranek w Poznańskim LOK odbyły się podwójne zawody modeli redukcyjnych.

  cz.1 był Wojewódzki Konkurs modeli Kartonowych dla młodzieży

  w którym to startowała młodzież szkolna zrzeszona w modelarniach LOK na terenie województwa.

  W zawodach tych udział wzięły dwie modelarnie: - jaskółka poznań , oraz Trzcianka.

  łącznie w 4 klasach wystawiono tylko ok 20 modeli wszystkie cztery I miejsca zajęła Trzcianka

   

  cz2- II edycja skrzydeł II RP.

  Wystawiono 20 modeli w czterech klasach, startowały cztery kluby:

  I m. kartonowe juniorzy- Wojciech Kopka- Jaskółka Poznań

  I m. kartonowe seniorzy- Wojciech Łuczak Trzcianka

  I m. plastikowe juniorzy- Lechosław Kędra- im. Żwirki i Wigury Luboń

  I m. plastikowe seniorzy- Andrzej Kaczmarek- Iskra Poznań

  puchar dla najmłodszego- Artur Kaźmierczak

  puchar dla najstarszego - Andrzej Kaczmarek

  Organizatorem głównym był p. Tadeusz Goławski z LOK

  a komisja sędziowska działała w składzie: kol. Rospara, Maciej Nowak, Janusz Węcławiak.

  W zawodach jako widzowie brali udział także przedstawiciele klubu seniorów lotnictwa.

  po zawodach uczestnicy i goście przeszli do sali obok na obiad ufundowany przez poznański LOK

  W imieniu organizatorów dziękuje przybyłym za uczestnictwo a nieobecni niech żałują.

  Igor Megger- instruktor

   

  relacja ze zdjęciami tutaj:

  Modelarnia Jaskółka - Zdjęcia

Rezultaty 0 - 5 z 5 pozycji
Udostępnij temat: