Modelarska Iskra 7 - 13.04.2024 Wrocław

 1. WAKpl 2024-02-08 18:47:04

  Regulamin Konkursu

  Organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Edukacji NURT, Szkoła Podstawowa Iskry, Wydawnictwo WAK
  Termin i miejsce: 13 kwietnia 2024 - sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej Iskry we Wrocławiu, ul. Pautscha 9

  Plan dnia:
  13.04.2024 r. (sobota):
  godz. 10.00 – 11.00 - przyjmowanie modeli;
  godz. 11.00 - otwarcie Konkursu;
  godz. 11.00 – 12.00 - ocena modeli
  godz. 10.00 – 13.00 - zwiedzanie wystawy.
  godz. 11.00 – 13.00 – imprezy towarzyszące (modelarnia polowa, pokazy niespodzianki)
  godz. 13.00 – 13.30 - zakończenie Konkursu, wręczanie nagród;
  godz. 13.30 - wydawanie modeli.

  Cel imprezy:
  - Zawody mają na celu popularyzację modelarstwa kartonowego wśród dzieci i rodziców, jako jedną z form spędzania wolnego czasu, kształtowania zdolności manualnych i wyobraźni przestrzennej, wdrożenie do dokładności i systematyczności w pracy.
  - Rozbudzanie zainteresowania nauką, techniką i historią.
  - Zachęcanie do aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
  - Wymiana doświadczeń między modelarzami w różnym wieku.

  Warunki uczestnictwa w Konkursie:
  Konkurs modeli redukcyjnych jest przeznaczony dla dzieci ze szkół podstawowych. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się z własnoręcznie wykonanym modelem na miejscu wystawy. Do Konkursu i na wystawę przyjmowane będą modele dostarczone do SP Iskry w dniu konkursu w godz. 10.00-11.00. Dostarczenie modeli jest możliwe we wcześniejszym terminie po telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem. Uczestnik zawodów może zgłosić dowolną ilość modeli w każdej klasie. Dokumentacja modelarska nie jest wymagana. OPŁAT STARTOWYCH NIE POBIERA SIĘ.

  1. Konkurs rozegrany zostanie w kategoriach wiekowych:
  - skrzat (zawodnicy urodzeni w latach 2015 i później);
  - młodzik (zawodnicy urodzeni w latach 2011-2014);
  - junior (zawodnicy urodzeniu w latach 2006-2010).
  2. Klasy modeli:
  - Modele kartonowe - modele wykonane własnoręcznie z oryginalnych wycinanek, pobrane ze stron internetowych producentów/autorów wycinanek lub wykonane samodzielnie od podstaw.
  - Modele nie kartonowe – modele wykonane własnoręcznie z zestawów lub samodzielnie od podstaw z materiałów innych niż papier.

  Zasady oceny:
  Wszyscy zawodnicy wypełniają na miejscu kartę zgłoszenia modelu. Zgłoszone do konkursu modele ocenia komisja konkursowa powołana przez Organizatorów wg zasady „podoba się/nie podoba się”. Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna i nie podlega oprotestowaniu. W przypadku wątpliwości, co do autorstwa modelu, sędziowie mają prawo nie dokonania jego oceny. W każdej klasie przyznane zostaną okolicznościowe dyplomy. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród za najlepiej wykonane modele w danej klasie oraz nagrody specjalne, w przypadku ufundowania ich przez sponsorów. Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.


  Warunki uczestnictwa w Wystawie:
  Wystawa modeli redukcyjnych jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych modelarzy (bez podziału na klasy i kategorie wiekowe), którzy pragną zaprezentować szerszej publiczności swoje prace. Mogą w niej uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni. Warunkiem uczestnictwa w wystawie jest zgłoszenie się z własnoręcznie wykonanym modelem na miejscu wystawy. Na wystawę przyjmowane będą modele dostarczone do SP Iskry w dniu konkursu w godz. 10.00-11.00. Dostarczenie modeli jest możliwe we wcześniejszym terminie po telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem. Nagród za udział w wystawie nie przewiduje się. OPŁAT ZA WYSTAWIENIE MODELI NIE POBIERA SIĘ.

  Kontakt:
  Przemysław Bogusz
  e-mail: kmiskry@wak.pl
  tel. 887-298-604

  [img]http://www.wak.pl/plakatiskra7br.jpg[/img]

 1. Pietrek 2024-04-05 15:08:12

  Chciałbym się pojawić z jakimś modelem, może się uda.

 1. WAKpl 2024-04-23 08:16:07

  Modelarska Iskra 7 przeszła do historii. W sobotę, 13. kwietnia, zjawiło się na naszym konkursie równo 100 młodych modelarzy (od 4 do 18 roku życia), którzy wystawili 246 modeli w konkursie. Mamy nadzieję, że miło spędziliście te 4 godziny z nami.
  Komisja sędziowska wybrała szóstkę zwycięzców w regulaminowych kategoriach, a nasi przyjaciele przyznali wiele nagród dodatkowych. Na koniec, każdy uczestnik odebrał pamiątkowy dyplom i nagrodę.
  Chcieliśmy podziękować za pomoc w realizacji Modelarskiej Iskry następującym osobom i instytucjom:
  - Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego za ponowny patronat honorowy nad naszą imprezą
  - Stowarzyszenie na rzecz edukacji i rodziny NURT oraz Szkole Podstawowej Iskry za ugoszczenie nas
  - Arma Hobby za modele na nagrody i warsztaty, które prowadził Marcin z IPMS Świdnica
  - Wydawcy czasopisma ABC z Czech za egzemplarze dla wszystkich uczestników
  - GCKSiT Radków za swoją obecność pod postacią p. Marka oraz liczne nagrody
  - Studentom z Projektu Scorpio za umożliwienie dzieciom i dorosłym przyjrzenia się z bliska robotowi marsjańskiemu (żaden robot nie został skrzywdzony podczas zajęć)
  - Panu Jankowi i jego Dżipowi za wiele atrakcji danym dzieciom
  - Panu Henrykowi Naporze i MDK Krzyki za nagrody, prowadzenie warsztatów i swoją obecność
  - Staszkowi za warsztaty z drukarkami 3D, laserami i inną technologią XXI wieku
  - Wojtkowi i Przemkowi z Fundacji w Mikro Skali za prowadzenie modelarni polowej
  - Tomkowi za kolejne warsztaty z układania kostki rubika
  - Wojtkowi ze sklepu M-Zone za nagrody
  - Drafmodelowi, Tank Hunter i Muzeum Pancernemu w Kłaninie za elementy z Sd.kfz.251 na nagrody
  - Centrum Historycznemu Zajezdnia za liczne nagrody
  - Bartoszowi, Łukaszowi, Marysi, Jurkowi i Zuzannie za pomoc w organizacji
  - Wszystkim tym których pominąłem.

  Zdjęcia z MI7 można obejrzeć na profilu FB/ModelarskaIskra - ma ruszyć strona WWW poświęcona konkursowi, ale jak to bywa "brak czasu" :/

 1. PAN-KARTON 2024-04-23 08:26:52

  To se nie pooglądam, bo FB nie mam

  P. Przemku prosimy kilka fotek na forum. Przynajmniej zwycięskie modele. Trzeba popatrzeć i dowiedzieć się na jakim poziomie sklejamy My 18+

  A może młodzież już nas dogania a co gorsze przegania i trzeba podkręcić warsztat Takie koleje losu, młodzi przyjdą i nas przegonią !!!

Rezultaty 0 - 4 z 4 pozycji
Udostępnij temat: