2002 No03-04 SS Jeremiah O'Brien & ORP Krakowiak

Skala 1:200, opracowanie: Andrzej Haliński.