No029 Sopwith F.1 "Camel"

Opracowanie: Paweł Mistewicz. Model z wycinanki prezentuje sylwetkę angielskiego samolotu myśliwskiego z okresu pierwszej wojny światowej. Przedstawia on jedyną maszynę tego typu (nr F5234) używaną w polskim lotnictwie wojskowym w 7-ej Eskadrze Myśliwskiej w okresie od września 1920 do lipca 1921 roku.

Zdjęcia