No32 M22 Locust

Opracowanie: Jacek Olechnowicz. Wycinanka zawiera model amerykańskiego czołgu lekkiego z 6. Dywizji Powietrznodesantowej, marzec 1945, Niemcy.

Zdjęcia