Regulamin z dnia 23 września 2016

 

Serwis www.kartonowki.pl jest miejscem wymiany informacji, komentarzy, doświadczeń oraz myśli na tematy związane głównie z modelarstwem kartonowym. Umieszczanie przez internautów treści i materiałów w serwisie jest możliwe po wcześniejszej rejestracji użytkownika. Rejestracja oraz dalsze użytkowanie serwisu jest całkowicie darmowe.

 

Rejestracja użytkownika w serwisie polega na wypełnieniu formularza zawierającego pola:  login oraz adres email. W celu pełnej aktywacji konta wymagane jest potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie jest realizowane poprzez odwiedzenie przez użytkownika adresu www otrzymanego na adres poczty elektronicznej.

Użytkownik, który dokona rejestracji w serwisie www.kartonowki.pl wyraża jednocześnie zgodę na dostęp do zamieszczanych przez siebie treści oraz materiałów innym użytkownikom serwisu oraz udziela operatorowi serwisu www.kartonowki.pl nieodpłatnej licencji do ich wykorzystania. Użytkownik zarejestrowany zrzeka się również wszystkich roszczeń w stosunku do tego podmiotu w przypadku ich wykorzystania w tym kopiowania i przetwarzania.

Rejestracja jest również jednoczesnym wyrażeniem zgody na przestrzeganie regulaminu i zasad przedstawionych w nim. Złamanie ich może spowodować wyciągniecie konsekwencji takich jak usunięcie lub zablokowanie użytkownika. W szczególnych przypadkach naruszenia prawa przez użytkownika - operator serwisu zobowiązany będzie do poinformowania o tym odpowiednich władz.

Użytkownicy publikują wypowiedzi wyłącznie na własną odpowiedzialność. Operator serwisu www.kartonowki.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników.

Operator serwisu zastrzega sobie prawo do redagowania treści zamieszczanych przez użytkowników. Zastrzega sobie również prawo do usunięcia treści i materiałów naruszających regulamin serwisu.

 

Na stronach serwisu www.kartonowki.pl zabrania się:

  1. umieszczania treści i materiałów sprzecznych z przepisami prawa, treści erotycznych i pornograficznych, treści propagujących przemoc, treści wulgarnych, naruszających dobre obyczaje oraz normy moralne, treści naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób, treści nakłaniających do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym etc.

  2. umieszczania treści handlowej, reklamowej, komercyjnej bez wcześniejszego porozumienia z operatorem.

  3. wszelkich działań mających na celu zakłócanie, utrudnianie oraz destabilizację działania serwisu.

Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z zarejestrowanego wcześniej konta. Rezygnacja musi zostać potwierdzona przez użytkownika.

 

Regulamin serwisu www.kartonowki.pl może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez operatora na stronie głównej serwisu wiadomości o zmianie regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej przez okres, co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownicy posiadający aktywne konto zostaną dodatkowo powiadomieni o tym fakcie przez operatora poprzez przesłanie wiadomości na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.

Informacja o zmianie regulaminu, nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu. W przypadku, gdy użytkownik, nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie operatora w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu. Brak akceptacji nowego regulaminu oznaczać będzie rezygnację z konta w serwisie www.kartonowki.pl

 

Nazwa serwisu, logo graficzne oraz oprogramowanie użyte do jego stworzenia jest objęte ochroną prawną. Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych na stronach serwisu www.kartonowki.pl bez pozwolenia operatora jest zabronione.